Knabstrup Have

Skolehaver på landbrugsjord – kan man det????

 

Ja! Selvfølgelig kan man det!


 Tornesminde har længe leget med tanken om at noget af landbrugsjorden, som gården råder over, kunne bruges til noget mere spændende for alle – end blot byg og hvede.

 

Spiren til fælleshaver blev sået allerede for 4 år siden. Holbæk Kommunes fokus på Knabstrup med ”Knabstrup sætter kurs” i vinteren 2019, satte skub i projektet og bolden ”en lokal skolehave” blev kastet op i luften. Den blev grebet med begejstring af politikere, lokale, skole og daginstution.

 

Siden er der arbejdet med hvordan Tornesminde, Knabstrup Lokalforum og Knabstrup Skole kunne samarbejde om at starte skolehaver op på marken lige ved siden af skolen.

 

Der er holdt møder, udvekslet ideer og tanker, tegnet og drømt. En mindre fondsbevilling gennem Det Arnstedtske Familiefond (søgt via en af vores ildsjæle, Nikolaj Parslov) gjorde det i sensommeren 2019 muligt at tage de første helt konkrete skridt mod Knabstrup Have.

Skolehaverne, før høst
Skolehaverne, efter høst
Skolehaverne pløjes
Græsset om haverne såes
Haverne, 2020
Skolehaver og vogn, forår 2020

Forprojektet Knabstrup Have

I et samarbejde mellem Børnehuset Kirsebærhaven samt SFO´en på Knabstrup Skole blev der i maj 2019 ansøgt om midler til et forprojekt, hvor der etableres haver som børnene fra institutionerne medvirker til dyrkningen af - og hvor grøntsagerne bruges i forbindelse med undervisning og læringen i børnenes hverdag.


Formål

Formålet med forprojektet er, at styrke landsbyrelationerne og fællesskabet Knabstrup, samt undersøge potentialet for at etablere mere permanente skolehaver efter fx konceptet ”Haver til Maver”.


Drift

Tornesminde etablerer haverne og stiller frø og haveredskaber til rådighed - herunder den nødvendige viden i forbindelse med såning og pleje. Haverne driftes herefter af brugerne (Kirsebærhaven, Knabstrup Skole og SFO). I forbindelse med forprojektet er institutionerne fri for omkostningerne til driften af haverne– dog står institutionerne selv for omkostninger til vand, der måtte være nødvendigt for afgrøderne.

 

Lokal foranrking

Skolehaverne er blevet et fast punkt på de månedlige møder i Knabstrup Lokalforum.

Møderne bruges til at dele status på arbejdet med at få Knabstrup Have i gang, og her er fantastiske mennesker, der hjælper med at vende og dreje opgaver og udfordringer. Sparringen i opstartsfasen er uvurderlig!

 

 

Knabstrup Skole

Knabstrup skole og SFO har allerede booket 3 haver (a´ 25 kvadratmeter) til sæsonen 2020. I hver have er planen at ´en fase skal have deres bede - ca 25 børn. Læs mere om Knabstrups Skole´s faseinddeling på deres hjemmeside http://skovvejens-skole.dk/skoler/knabstrup-skole/ 

 

Tanja, der er tovholder for Skole og SFO, arbejder med at børnene dyrker beder, gulerødder, kartofler, løg og spinat i den kommende sæson. Der er også ytret ønske om permanente afgrøder (som fx rabarber), så Tornesminde arbejder med at lave en fælles have opdelt til brugerne hvor bærbuske osv kan bo fast. Kirsebærhaven har nemlig et lignende ønske.

 

Vi håber, at Knabstrup Skole kan bruges som base for skolehaverne i fremtiden. Drømmen er at alle skoler under Skovvejens Skole kan få mulighed for at bruge Knabstrup Have, og på sigt vil vi gerne byde velkommen til alle skoler i Holbæk Kommune – vi har plads nok til dem alle!

 

Daginstutionen Kirsebærhaven

Kirsebærhaven´s læringsmål passer perfekt i skolehaverne – med fokus på udeliv lægger Kirsebærhaven op til at skulle have 2 faste dage i Knabstrup Have. Her skal kigges på magiske regnorme, se ting spire, grave gulerødder op og luges. Produktionen af grøntsager vil blive brugt i madlavningen i deres køkken – fra jord til bord eller fra haver til maver!

 

Kirsebærhaven er inddelt i små grupper efter alder – Spirrerne, Blomsterne, Kirsebærrene og Rødderne – vi glæder os til at se dem alle pusle i haverne! Læs mere om Kirsebærhaven på deres hjemmeside https://dagtilbudskovvejen.holbaek.dk/boernehuse-og-dagplejen/boernehuset-kirsebaerhaven

 

I planlægningen er der lagt op til at der skal dyrkes gulerødder, ærter, grønne bønner, rødbeder, kartofler, squash, græskar, pastinak, majs, spinat og løg.


Kirsebærhaven har booket 4 haver a´ 25 kvadratmeter til sæsonen 2020.

Haveredskaber

I græskanten ved Knabstrup Have står der hvert år en redskabsvogn.


Vognen blev bygget helt fra bunden. Rud Hansen, Ventedgårdsvej, solgte i sommeren 2019 en gammel 4 hjulet gummivogn til Tornesminde – den er blevet skilt helt ad, malet og samlet igen. Ovenpå stellet blev der bygget et træskur med forrum til frø, plantepinde, bedsnor og såvejledninger. Den midsterste del er hylder til haveredskaber og i bagenden hænger spader, greb og skovle i sikker højde.


Redskaberne er indsamlet løbende – både lokalt i Knabstrup; men også donationer fra Mørkøv, Svebølle, Næstved og Gørlev er modtaget. Redskaberne kommer til Tornesminde i variende stand. Her bliver de repareret, slebet og får i det hele taget en kærlig hånd, så de er klar til at blive brugt flittigt igen fremover.

 

Tornesminde tager fortsat imod brugte haveredskaber – også redskaber som er gået i stykker! Vi sørger for at de får nyt liv igen!


Frø

Frø fra grøntsager indsamles i løbet af sensommeren, når Tornesminde´s egen køkkenhave så småt lukkes ned efter høst. Tornesminde leverer frø, såvejledninger (gennem Haver til Maver) og frølister, så alle vores brugere har overblik over hvad der kan pible op af jorden næste sæson.


I sæson 2020 fik Kaspar Kjærsgaard har trukket i nogle tråde og Dagli Brugsen i Mørkøv har derigennem sponsoreret en kæmpe portion frø til skolehaverne. Der var frø til sprøde salater og saftige ærter, smukke blomster og store squash.


Til sæson 2021 donerede Brugsforeningen Glumsø en enorm mængde nye frø - mange spændende grønsager imellem - det bliver SÅ fantastisk at se resultaterne til sommer!

Årets gang i Knabstrup Have


April 2021 - Redskabsvogn, vandkander, spande og frø var klar til alle børnen lige efter påske. I år har Tornesminde markeret haverne med 4 pinde i hvert hjørne, så det er lettere for børnene at holde styr på hvor de skal så deres før. Nu venter vi bare på varmere vejr!


Marts 2021- Haverne fræses og jorden ser lækker ud efter en vinter med god frost. TEAMS-møde med PULO / Holbæk kommune med evaluering af Skolehaverne i sammenhæng med Knabstrup-sætter-kurs-projektet


Februar 2021 - Frølisterne bliver opdateret. Glumsø Brugsforening har doneret en enorm mængde frø til Haverne! Listerne sendes ud til Knabstrup Skole, SFO og Kirsebærhaven, samt Knabstrup Lokalforum


November 2020 - Haverne er tømt for grønsager og det værste ukrudt. Planen var at der skulle køres hestemøg ud i bedene, og så skulle de fræses. Dette gik i vasken pga en akut renovering på gården (ny skorsten). Haverne fik altså bare vinterpause i år. Redskabsvognen står på Tornesminde vinteren over, og frø + såvejledninger kommer ind i tørvejr 


April - november 2020 - skole, SFO og Kirsebærhaven var i haverne lige efter påske. Åbningen faldt sammen med at børnene kom tilbage i insutitionerne efter lockdown/covid19, og arealet blev brugt som ekstra klasselokale og areal til aktiviteter i små gruppe. Der blev sået, vandet, passet og plejet - og til sidst høstet. Masser af flotte grønsager; men også erfaringer!


April 2020 - Tornesminde flytter redskabsvognen på plads i Haverne. Den er toptunet efter vinterhi på Dorthealyst - fyldt med              haveredskaber, såvejledninger, snor til bedmarkering, plantepinde og en masse frø


Marts 2020 - Tornesminde fræser haverne, 14 stk. Og der sættes logo på de nye spande og genbrugs-vandkanderne


December 2019 - Frølister for grøntsager og blomster sendt ud til Knabstrup Skole/SFO og Kirsebærhaven


Oktober 2019 – Knabstrup Have får en flot underside på den nye hjemmeside for Knabstrup – www.knabstrup.dk


Oktober 2019 – Knabstrup Have på Holbæk Kommune´s Instagram profil med mange billeder af markarbejdet


Oktober 2019 – Knabstrup Have pløjes, harves og tromles. Der afsættes 14 haver på hver 25 kvadratmeter, og der sås græs på gangene                                             imellem haverne


September 2019 – Tornesmindes mark høstes af forpagter


September 2019 – Knabstrup Skole og SFO booker 3 haver a´ 25 kvadratmeter og såplaner udveksles med Tornesminde


August 2019 - Udvalget for Børn og Skole, Holbæk Kommune, bliver orienteret om projektet med Skolehaver/fælleshaver på et udvalgsmøde


August 2019 – Kirsebærhaven er nu en officiel bruger af Knabstrup Have. Såplaner udveksles med Tornesminde


August 2019 – Skolehaver i Knabstrup er repræsenteret gennem Knabstrup Lokalforum på Skovvejens Skole´s Læringsbazar på Kildebjerg                                      Skole/Mørkøv


Juli 2019 – Stel til Redskabsvogn købes og sættes i stand


Juni 2019 – Fondsbevilling fra Det Arnstedtske Familiefond går igennem og indsættes på Lokalrum´s bankkonto


Marts 2019 – Indledende samtaler mellem Tornesminde og Knabstrup Skole/SFO


Februar 2019 – Tornesminde deltager i Haver til Maver´s OpstartsWorkshop på Krogerup Avlsgård, Humlebæk


Januar 2019 – ”Knabstrup sætter kurs” v/ Holbæk Kommune (100 dages forløb)

 


Temadage

Knabstrup Have skal også bruges til at afholde Temadage for alle brugere, borgere i Knabstrup og omegn.


Disse temadage kunne omhandle følgende emner:


 • Hvordan laver man kompost?
 • Hvem bor i vores jord eller insekthotel?
 • Hvad får man fra får? (hvordan laver man en strikket trøje ud af et får?)
 • Spiselige blomster / spis de vilde planter
 • Hvordan dyrker man korn og hvordan bliver det til brød?
 • Lortedag – hvorfor ser hestepærer helt anderledes ud end fårets afføring?
 • ”Haver til Maver” – oplæg om hvordan faglighed og undervisning bruges i skolehaver


Ideer til Temadage modtages meget gerne!


Og har du lyst til at afholde et arrangement som kunne være relevant for folk i alle aldre, som drømmer om egenproduktion eller lignende, så kontakt Tornesminde.

 

 


 

 

 

Fælleshaver i Knabstrup Have


OBS - DESVÆRRE INGEN FÆLLESHAVER I ÅR 2021 PGA OMBYGNING PÅ SKOLEN......Vil du dyrke dine egne grøntsager uden at grave have hvert forår og efterår?


Vil du hygge dig med andre selvforsynere, dele erfaringer og lære nyt?

 

Så lej et bed i Knabstrup Have!


 • Standart bed (2,5 x 10 meter) = 25 kvadratmeter klargjort bed
 • Halve bede er også muligt / 12,5 kvadratmeter
 • 10 kr. pr kvadratmeter (april til ca. november)
 • Haveredskaber, såvejledninger og udvalgte frø er til fri afbenyttelse
  • Frølister, grøntsager
  • Frølister, blomster
 • Deltag i Tema-dage

Haver til Maver

"Haver til Maver" er en landsdækkende almennyttig forening, som Tornesminde er medlem af.


 

Det kan anbefales at følge de 4 link til grundprincipperne herunder! Kigger du på Knabstrup Have som lærer eller pædagog og ønsker at vide mere om læringsmål og undervisningsforløb, så er du meget velkommen til at kontakte Tornesminde (vi ligger inde med en masse materiale til uddybning) eller kontakt Haver til Maver direkte.

 

Foreningen arbejder med at skabe et læringsrum, hvor børn og unge styrker deres fortrolighed med og forståelse for madens vej fra jord til bord, for naturen, for økologi, for madkvalitet og for sund levevis.


Haver til Maver-skolehaver adskiller sig fra andre skolehaver ved en kulinarisk tilgang, dvs. at børnene både dyrker grøntsager og laver mad i udekøkkenet – derfor kaldes de også for “kulinariske skolehaver”


 • Grundforløbet i den kulinariske skolehave er et sammenhængende undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet, primært på 4. og 5. årgang.
 • Eleverne følger en dyrkningssæson fra april til oktober.
 • Over 8 undervisningsdage lærer eleverne grundprincipperne for dyrkning, tilberedning og kompostering.
 • Undervisningsforløbet er udviklet med baggrund i folkeskolens fælles mål for fagene natur / teknologi og madkundskab. Der er desuden rig mulighed for at inddrage flere fag som fx dansk, matematik, sprogfag eller idræt og forløbet kan tilpasses andre alders- og målgrupper.


GRUNDPRINCIP # 1:     Haver til Mavers kulinariske skolehave er et læringsrum


GRUNDPRINCIP # 2:     Haver til Mavers kulinariske skolehave drives efter økologiske principper


GRUNDPRINCIP # 3:     Haver til Maver består af de tre faglige felter: Have, natur og madlavning


GRUNDPRINCIP # 4:     Undervisningen i Haver til Maver er praksisnærFakta om Haver til Maver


 • Landsdækkende, almennyttig forening.
 • Stiftet af Søren Ejlersen (stifter af Aarstiderne) i 2006.
 • 36 eksisterende skolehaver i Danmark.
 • Støttet af bl.a. Nordea Fonden, Novo Nordisk Fonden, Realdania, Friluftsrådet.
 • Støtter medlemmer med rådgivning og færdiglavet undervisningsmateriale.
 • Arbejder for at styrke børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed.   


 Læs mere på www.havertilmaver.dk